👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

نمونه سوال مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

نمونه سوال مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

فرمت فایل:ورد{فایل ویرایشی} تعداد صفحات:6صفحه
بخشی از متن :
1 – Lap Tap جزء کدام دسته از کامپیوترها محسوب می شود؟
الف) Super Computer ب)Main Frame
ج) Micro Computer د) Mini Computer
2-هدف از پردازش داده ها دريافت …………. وتبديل آنها به ……. است؟
الف) اطلاعات مفيد، داده ب) اطلاعات ، دستورالعملها ج) داده ها ، اطلاعات مفيد د) داده ها ، واحد خروجي
3- Ram يك حافظه ………. است؟
الف) جانبي ب) دائمي ج) موقت د) تنها ماندني
4-پردازش اطلاعات در كدام يك از واحدهاي زير در كامپيوتر صورت مي گيرد؟
الف) ALU ب) واحدكنترل(CU) ج) RAM د) ROM
5-ظرفيت كدام حافظه از بقيه حافظه ها بيشتر است ؟
الف)Ram ب)Hard ج)Floppy د)Cd
6-كارتي كه براي اتصال به مانیتور بكار ميرود؟
الف)شبكه ب)مودم ج)صدا د)گرافيك
7-كدام حافظه زير جزء حافظه هاي مغناطيسي نيست؟
الف)Hard Disk ب) Floppy Disk ج) Cd Rom د) نوار مغناطيسي
8ـ هر نقطه روي صفحه را يك …. مي‌نامند ؟
الف) نوع فسفر ب) پرتو الكتروني ج) مولكول د) پيكسل
9-براي تايپ علائم بالايي در صفحه كليد از كدام كليد استفاده مي شود؟
الف) Shift ب)Ctrl ج)Alt د)Space
10-كدام يك از دستگاه هاي زير جهت انتقال تصاوير به كامپيوتر به كار مي رود؟
الف)اسكنر ب)پلاتر ج)صفحه كليد د)ماوس

نمونه سوال ورد جهانی1 الگوی تهیه مقالات به انگلیسی و فارسی درس‌نامه اصول ارتباطات و مخاطب شناسی راهنماي نگارش پايان نامه های کارشناسی ارشد