👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پروژه تجزیه تحلیل سیستم کتابخانه‎

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پروژه تجزیه تحلیل سیستم کتابخانه‎

عنوان پروژه  تجزیه تحلیل سیستم کتابخانه‎هدف از انجام این گزارش شرح و توصیف سیستم کتابخانه می باشد. به نحوی که شما در جریان روند کار سیستم کتابخانه قرار گرفته و با معایف سیستم دستی آشنا شوید و نوع کار کردن سیستم نرم ازاری در این سیستم را مشاهده می نمایید. خدماتي كه اين كتابخانه به مشتري هايش ارائه مي دهد عبارتند از دادن كتاب براي مدت معلوم به افراد عضو كتابخانه ، وجستجوي كتاب . در سیستم بسیاری از کارها مانند تمدید ثبت نام و مهلت کتاب و دیدن کتاب هایی که اکنون به امانت رفته اند به صورت کامپیوتری انجام گرفته و تمامی اطلاعات کاربر در سیستم کامپیوتری به ثبت می رسد این اطلاعات شامل :فهرست : 1)    ثبت نام2)    صدور کارت3)    آماده سازی کتب4)    جستجوی کتاب5)    رزرو کتاب6)    امانت کتاب7)    دریافت کتاب8)    چیدن کتاب9)    وجین و شلف خوانی10) تمدید اعتبار کارت11) تمدید امانت کتاب12) تهیه گزارش13) ارسال آمار ماهیانه14) گرفتن نسخه پشتیبان15) ارسال ...
دریافت فایل
پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی پروژه مهندسی نرم افزار مدیریت فروشگاه چند پروژه با زبان اسمبلی پروژه ماشین حساب گرافیکی به زبان اسمبلی