www1

دانلود نقشه بخش های شهرستان بیجار

دانلود نقشه بخش های شهرستان بیجاردانلود نقشه بخش های شهرستان بیجار (واقع در استان کردستان)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر- مساحت و محیط هر بخش